TEL: 0975141295

10%
Ấm chén tử sa Phúc Lộc Thọ - Ánh bạc

1,305,000.00 VND  1,450,000.00 VND

Ấm chén tử sa Phúc Lộc Thọ - Ánh bạc

10%
Ấm chén miệng rộng tay ngang bọc đồng

2,070,000.00 VND  2,300,000.00 VND

Ấm chén miệng rộng tay ngang bọc đồng

10%
Ấm chén Tử sa miệng rộng quai đồng

747,000.00 VND  830,000.00 VND

Ấm chén Tử sa miệng rộng quai đồng

10%
Ấm tử sa chuông chỉ bạc

747,000.00 VND  830,000.00 VND

Ấm tử sa chuông chỉ bạc

10%
Ấm Tử Sa cây thông

621,000.00 VND  690,000.00 VND

Ấm Tử Sa cây thông

10%
Bộ Ấm chén vẽ Đại Thanh bọc đồng

664,200.00 VND  738,000.00 VND

Bộ Ấm chén vẽ Đại Thanh bọc đồng

10%
Đĩa muối chấm hai ngăn vẽ hoa cúc đỏ

25,200.00 VND  28,000.00 VND

Đĩa muối chấm hai ngăn vẽ hoa cúc đỏ

10%
Đĩa lá cuống vẽ cỏ chuồn Bát Tràng

25,200.00 VND  28,000.00 VND

Đĩa lá cuống vẽ cỏ chuồn Bát Tràng

10%
Bộ Ấm chén vẽ Đại Thanh bọc đồng

664,200.00 VND  738,000.00 VND

Bộ Ấm chén vẽ Đại Thanh bọc đồng

10%
Ấm chén tử sa Phúc Lộc Thọ - Ánh bạc

1,305,000.00 VND  1,450,000.00 VND

Ấm chén tử sa Phúc Lộc Thọ - Ánh bạc

10%
Ấm chén miệng rộng tay ngang bọc đồng

2,070,000.00 VND  2,300,000.00 VND

Ấm chén miệng rộng tay ngang bọc đồng

10%
Ấm chén Tử sa miệng rộng quai đồng

747,000.00 VND  830,000.00 VND

Ấm chén Tử sa miệng rộng quai đồng

10%
Ấm tử sa chuông chỉ bạc

747,000.00 VND  830,000.00 VND

Ấm tử sa chuông chỉ bạc

10%
Ấm Tử Sa cây thông

621,000.00 VND  690,000.00 VND

Ấm Tử Sa cây thông

hoa tam thất, nụ hoa tam thất bao tử, nụ tam thất, nụ hoa tam thất, tam thất bắc, tam thất hoang, củ tam thất bắc, củ tam thất bắc tươi, Tam thất lào cai

Đũa ăn,Đũa xương cao cấp,đĩa sơn mài,mây tre đan thành lộc,lọ hoa,Đĩa sơn mài,becathaiha,bể cá treo tường,Đĩa tròn,tranh đĩa tròn sơn mài,Đĩa tròn sơn mài: bến sông quê,bộ 3 đĩa tròn sơn mài hoa cúc,Đĩa tròn sơn mài (d12cm),bộ 3 đĩa vuông đỏ khảm trai chữ thọ,chậu se,chậu quấn,bình hoa,chậu cây,chậu cây quấn mây,mây tre đan, bát đĩa bát tràng,ấm chén bát tràng,